Veřejná konzultace k návrhu doporučení ACER Evropské Komisi k zaznamenávání obchodních transakcí

Veřejná konzultace k návrhu doporučení ACER Evropské Komisi k zaznamenávání obchodních transakcí včetně příkazů k obchodování byla zahájena dne 21. června 2012.

Konzultační dokument a informace k veřejné konzultaci je uveden (PDF) zde. Cílem veřejné konzultace je získání názorů od všech subjektů dotčených implementací nařízení REMIT (účastníků trhu, organizátorů trhu, osob, které v rámci své profese sjednávají transakce, finančních regulátorů atd.) k reportování obchodních transakcí a příkazů k obchodování.

ACER vyzývá všechny dotčené subjekty k zaslání jejich komentářů na adresu nejpozději do 31. července 2012 do 12:00 (SELČ).

ACER zároveň organizuje veřejný workshop  k přípravě druhých právně nezávazných pokynů ACER k ujasnění pojmů z nařízení REMIT (především se jedná o vyjasnění pojmů účastníka trhu a produktů na velkoobchodních trzích s energiemi a problematická ustanovení nařízení REMIT v souvislosti s trhem s plynem) a diskuzi v souvislosti s výše uvedeným materiálem k veřejné konzultaci, která se uskuteční ve čtvrtek 19. července 2012 mezi 12:00 a 16:00 v Lublani.

Sdílejte