Veolia Energie ČR, a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 00582-4/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 4 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel koncesovaného oprávnění na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona za období od 1. 1.  2018 do 31. 12. 2018 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie, který v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 70/2016 Sb. neobsahoval úplné údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon