Veolia Energie ČR, a.s. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

12.04.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 09251-87/2018-ERU

Společné správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení pro podezření ze spáchání 2 správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, jichž se účastník řízení měl dopustit jako prodávající tím, že požadoval prostřednictvím jednotlivých vystavených faktur za dodávky tepelné energie po svých tehdejších odběratelích výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, čímž měl porušit závazný postup při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193410

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2020

Attached files

Sdílejte

Share icon