Veolia Energie ČR, a.s. – rozhodnutí k neoprávněnému zahájení licencované činnosti

Číslo jednací: 07650-20/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona:

jako držitel licence na výrobu tepelné energie neoprávněně zahájil výkon licencované činnosti, když rozšířil počet provozoven o následující provozovny:

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 5. března 2010 a ve výkonu licencované činnosti v této provozovně pokračoval až do dne 29. dubna 2014,

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 1. dubna 2011 a ve výkonu licencované činnosti v této provozovně pokračoval až do dne 18. srpna 2014,

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 23. ledna 2012 a ve výkonu licencované činnosti v této provozovně pokračoval až do dne 6. června 2014,

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 2. prosince 2009 a ve výkonu licencované činnosti v této provozovně pokračoval až do dne 18. srpna 2014,

jako držitel licence na rozvod tepelné energie neoprávněně zahájil výkon licencované činnosti, když změnil rozsah vymezených území o následující vymezená území:

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 5. března 2010 a ve výkonu licencované činnosti v rámci změněného rozsahu vymezeného území pokračoval až do dne 29. dubna 2014,

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 1. dubna 2012 a ve výkonu licencované činnosti v rámci změněného rozsahu vymezeného území pokračoval až do dne 18. srpna 2014,

  • (evid. č.   ),

a to nejdříve dne 23. ledna 2012 a ve výkonu licencované činnosti v rámci změněného rozsahu vymezeného území pokračoval až do dne 6. června 2014,

  • (evid. č.  ),

a to nejdříve dne 2. prosince 2009 a ve výkonu licencované činnosti v rámci změněného rozsahu vymezeného území pokračoval až do dne 18. srpna 2014, dopustil spáchání 8 trvajících správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČO: 45193410

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.66 MB

Obsah

Sdílejte