VEMEX Energie a.s. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 11618-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 140908036 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně ve dnech 17. září 2015, 2. října 2015 a 16. října 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.vemexenergie.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VEMEX Energie a.s., se sídlem Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 289 03 765

Datum nabytí právní moci: 7. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 604.93 KB

Obsah

Sdílejte