VEMEX Energie a.s. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout informace spotřebitelům

Číslo jednací: 10724-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť nejméně 2 dílčími útoky uskutečněnými ve dnech 9. ledna 2017 a 16. ledna 2017 neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tyto informace nejméně v citovaných dnech neuvedl na internetových stránkách www.vemexenergie.cz, které provozuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VEMEX Energie a.s., se sídlem Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 28903765

Datum nabytí právní moci: 10. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 677.39 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon