VEMEX Energie a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti poskytnout spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu informaci tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu

Číslo jednací: 10349-8/2012-ERU

Účastník řízení při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu minimálně v období od 1. dubna 2012 do 11. dubna 2012 a od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VEMEX Energie a. s., se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 28903765

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 778.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon