Vattenfall Energy Trading GmbH - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13108-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 4. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Vattenfall Energy Trading GmbH, se sídlem 20354 Hamburg, Dammtorstrasse 29-32, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 80335

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon