Vaše stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 12380-19/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vaše stavební s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07333323

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2019 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 564.82 KB

Obsah

Sdílejte