VÁHOSTAV - SK, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenské soustavy

Číslo jednací: 05992-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 7. září 2018 nepravdivě ujistil společnost CT Project s.r.o., že se v prostoru vrtání pilot nenacházejí žádné podzemní ani nadzemní sítě, což dne 9. prosince 2018 vedlo při provádění zemních prací k poškození plynovodu a tím k porušení zákazu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

VÁHOSTAV - SK, a.s., se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 284.8 KB

Obsah

Sdílejte