V A K S T A V spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 07820-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

V A K S T A V spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, se sídlem č.p. 136,561 64 Jamné nad Orlicí, IČO: 45537186

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2021

Obsah

Sdílejte