UVOK s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností

Číslo jednací: 08763-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Jiříkov v ulici Rumburská u domu č. p. 206 zemní práce související s realizací stavby „ Jiříkov II. – IV. etapa kanalizace", kdy při strojním provádění výkopových prací došlo k sesuvu kamene a  k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost UVOK s.r.o., se sídlem Slovinská 751/9, 101 00 Praha 10, IČ: 248 10 274

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 470.85 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon