Utylis Energie s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací

Číslo jednací: 12238-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v  rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k  uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Utylis Energie s.r.o., se sídlem Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 24121975

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon