Výpis dotazů

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v březnu 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v únoru 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v lednu 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v prosinci 2022.

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.