Číslo jednací: 03834-5/2011-ERU

Účastník řízení jakožto držitel licence neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence způsobené změnou technických parametrů stávající provozovny, která spočívala ve zvýšení výkonu kotelny instalací druhé kogenerační jednotky v roce 2008, a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, a požádal o změnu rozhodnutí o udělení licence až dne 10. prosince 2010 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., se sídlem 250 68 Husinec-Řež čp. 130, IČ: 46356088

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 334.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon