URGENTNÍ: Upozornění pro klienty společnosti P & M true family

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) vyzývá dotčené odběratele společnosti P & M true family (123ušetři.cz), aby bezodkladně kontaktovali distributora ve věci uzavření smlouvy o připojení a sjednali si s jakýmkoliv držitelem licence na obchod s plynem dodávku plynu do svého odběrného místa.

Energetický regulační úřad dne 16. září 2021 upozorňoval klienty společnosti P & M true family, s.r.o. (IČ: 03877094, se sídlem Kolbenova 607/20, Vysočany, 190 00 Praha 9), která vystupuje též pod obchodním názvem 123ušetři.cz a která funguje jako správce odběrných míst plynu, na nebezpečí přerušení dodávek plynu do jejich odběrného místa, a to v souvislosti s ukončením smlouvy mezi P & M true family a jejím dodavatelem zajišťujícím dodávku do odběrných míst ve správě této společnosti. Pokud odběratel neví, zda se ho uvedená situace týká a zná EIC kód odběrného místa, může se obrátit na ERÚ za účelem ověření.

Odběratelé si v návaznosti na to musí zajistit co nejrychleji dodávky plynu od jiného dodavatele, nejprve však musí uzavřít smlouvu o připojení s distributorem. Smlouvu o připojení má ve vztahu k odběrným místům uzavřenu (na základě souhlasu odběratele) na své jméno společnost P & M true family. Je proto nutné, aby odběratelé uzavřeli s distributorem smlouvu o připojení (za tímto účelem by měl odběratel být připraven prokázat svůj právní vztah k nemovitosti, kde se nachází odběrné místo, např. vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí, nebo jako nájemník nájemní smlouvou). Sjednání smlouvy o připojení je podmínkou, aby mohl nový dodavatel do odběrného místa zahájit dodávku plynu. Provozovatelé distribučních soustav jsou informováni, o která odběrná místa se jedná, a jsou připraveni poskytnout ve věci maximální součinnost.

Energetický regulační úřad má informaci, že v současnosti přibližně pětina dotčených zákazníků stále neoslovila distributory ve věci uzavření smlouvy. Konec zákonem stanovené ochranné lhůty, kdy se v případě nepřiřazení dodavatele nejedná o neoprávněný odběr, připadne na 8. 10. 2021, následně může dojít k přerušení dodávek plynu odběratelům.

Sdílejte

Share icon