Úřednická zkouška

01.04.2022
Aktualizováno: 23.08.2022

Státní zaměstnanec je dle zákona o státní službě (§ 35) povinen vykonat úřednickou zkoušku. Vykonání úřednické zkoušky je umožněno za poplatek také osobě (nestátnímu zaměstnanci), která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. V tomto případě se úhrada poplatku řídí dle Služebního předpisu č. 4 náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, který je dostupný zde na stránkách Ministerstva vnitra. Na těchto stránkách také naleznete další dokumenty, které upravují problematiku úřednické zkoušky.

Přihlašování na úřednickou zkoušku bude probíhat přes informační systém ISoSS, kde budou zveřejňovány vypsané termíny pro všechny obory služby napříč státní správou.

Úřednická zkouška se skládá:

  • Obecná část - úřednické zkoušky tvoří písemný test složených z 30 otázek. Otázky pro obecnou část jsou zveřejněny na portále Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.
  • Zvláštní část - úřednické zkoušky je skládána ústně před zkušební komisí. Seznam otázek zvláštní části pro jednotlivé obory služby včetně doporučené literatury jsou též zveřejněny na portále MV.

Do gesce ERÚ patří obor služby: 29. Energetika

 

Žádost o vykonání úřednické zkoušky

Žádost o studijní volno

Obsah

Sdílejte

Share icon