UO TEX, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05129-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 28. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

UO TEX, s.r.o., se sídlem Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí, IČO: 62062441

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 247.35 KB

Obsah

Sdílejte