UNIMONT J.C.K. s.r.o.,– rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05921-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Holice zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu a přípojky středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost UNIMONT J.C.K. s.r.o., se sídlem č. p. 8, 584 01 Hradec, IČ: 25269445

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 381.93 KB

Obsah

Sdílejte