Ukončuji smlouvu z důvodu stěhování, prodeje nemovitosti apod.

Výpověď můžete podat kdykoliv.

Po podání výpovědi se od prvního dne následujícího měsíce rozběhne patnáctidenní výpovědní lhůta.

Sdílejte