Ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi společnostmi E.ON Distribuce a ST Energy

Dovolujeme si upozornit na informaci operátora trhu OTE, a.s., k ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené společností E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatelem distribuční soustavy, s dodavatelem elektřiny ST Energy s.r.o.

Sdílejte

Share icon