TZB Kladno s. r. o. - rozhodnutí k zásahu do zařízení plynového zdroje a bivalentního zdroje v obci Hořovice

Číslo jednací: 02018-8/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v průběhu výstavby plynového zdroje a bivalentního zdroje v bytovém domě č. p. 1223 v ulici U Remízku v obci Hořovice provedl bez souhlasu vlastníka měřícího zařízení zásah do tohoto zařízení tak, že v době od 27. června 2012 do 29. června 2012 neoprávněně provedl jeho demontáž a zpětnou montáž, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnosti TZB Kladno s. r. o., se sídlem Třebízského 466, 273 09 Kladno – Švermov, IČ: 28428161
Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon