TUFÍR, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05387-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Boršice u Blatnice u č. p. 28 zemní práce v souvislosti se stavbou „Revitalizace středu Obce Boršice u Blatnice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TUFÍR, spol. s r.o., sídlem Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 262063718

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 674.76 KB

Obsah

Sdílejte