Číslo jednací: 05593-6/2012-ERU

Účastník řízení dne 14. června 2011 prováděl v souvislosti s realizací stavby vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura – lokalita rodinných domů Na kopci" v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení v katastrálním území Třebíč, okres Třebíč, zemní práce prostřednictvím strojního mechanismu takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlakého ocelového plynovodu DN 100, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TTS energo s.r.o., se sídlem Průmyslová 163, 674 01 Třebíč, IČO: 60724692

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2012

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.13 KB

Obsah

Sdílejte