TTC Atrium, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“)

04.01.2021
Aktualizováno: 13.08.2021

11447-19/2019-ERU

Obviněný z přestupku byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 6 písm.  f) energetického zákona, kterého se dopustil dne 14. ledna 2018 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakci na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě.

 

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TTC Atrium, s.r.o., sídlem Komenského 821, 541 01 Trutnov, IČO: 274 36 659

Datum nabytí právní moci: 12. prosince 2020

Attached files

Sdílejte

Share icon