TRKOVSKY, s.r.o. - rozhodnutí k poškození elektrizační soustavy

Číslo jednací: 06184-14/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 17. května 2018 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce za použití strojní mechanizace, v jejíchž důsledku došlo k poškození uvedeného energetického zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TRKOVSKY, s.r.o., se sídlem Na Padesátníku I 573, Liboc, 161 00 Praha 6, IČO: 26112973

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 546.32 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon