Triumfa Energo s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 01962-8/2019-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání 3 přestupků dle ust. §  91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. §  78 odst. 1 energetického zákona odběratelům tepelné energie nevyúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Triumfa Energo s.r.o., se sídlem Klatovská 515/169, Litice, 321 00 Plzeň, IČO: 64830209

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon