Třináctá edice otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT

11.01.2016, aktualizováno 01.04.2022

Agentura ACER zveřejnila dne 8. 1. 2016 třináctou edici otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT. V třinácté edici jsou obsaženy kromě otázek a odpovědí k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 (REMIT), prováděcímu nařízení Evropské komise č. 1348/2014 také např. otázky a odpovědi týkající se konečného zákazníka jakožto účastníka trhu. V dokumentu, který agentura ACER pravidelně aktualizuje, jsou zodpovězeny otázky zaslané prostřednictvím remit@acer.europa.eu.

Třináctá edice otázek a odpovědí k implementaci nařízení REMIT je dostupná na REMIT Portále agentury ACER.

Sdílejte

Share icon