TREPART s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy v KÚ Ostrava

Číslo jednací: 09998-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 7. března 2013 v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy v katastrálním území obce Ostrava – Vítkovice, ulice Závodní 2891/86 zemní práce související s „Rekonstrukcí Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích", při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu d 100, a tím k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 7823, 149 00 Praha 4 – Chodov,  IČ: 25917838
Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 894.09 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon