Třemošenská a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05222-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Třemošenská a.s., se sídlem Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, IČO: 26345625

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.2 KB

Obsah

Sdílejte