TREIFONAX s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 04605-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. července 2017 a dne 25. července 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TREIFONAX s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 05050073

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon