TRASKO, a.s. – rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE-100 DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07040-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Vyškov, v ulici Svatopluka Čecha, zemní práce související se stavbou „Oprava vodovodu Vyškov, ul. Svatopluka Čecha a 2. odboje, řad 9-1", při kterých došlo prostřednictvím strojního zařízení k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE-100 DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TRASKO, a.s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 25549464

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.68 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon