TRANSMIX BETON s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05015-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, při které došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TRANSMIX BETON s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 903, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČO: 49790129

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon