TP Group Procházka s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09196-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vratěnín zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Vratěnín: NN rek ve NN a DP Vratěnín a stavební úpravy VO", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TP Group Procházka s.r.o., se sídlem Krátká 181, 669 02 Kuchařovice, IČO: 03665356

Datum nabytí právní moci: 7. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon