Tomáš Sommer - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení nízkého napětí v obci Tlučná

Číslo jednací: 03257-13/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 2. srpna 2012 v obci Tlučná v ulici Havlíčkova u pozemku s parc. č. 786/1 v souvislosti s výstavbou rodinného domu výkopové práce v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení nízkého napětí, kdy při provádění těchto výkopových prací došlo k přerušení kabelu nízkého napětí, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Pan Tomáš Sommer, místo podnikání Pankrác 1184, 330 23 Nýřany, IČ: 14717344
Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.02 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon