Číslo jednací: 02852-6/2016-ERU

Správní řízení zahájené dne 16. března 2016 oznámením o zahájení správního řízení č. j. 02852-1/2016-ERU, vedené pod sp. zn. KO-02852/2016-ERU s účastníkem řízení, kterým je společnost TOMA a. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice, PSČ 765 02, IČ: 181 52 813, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona se  z a s t a v u j e.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TOMA a. s., se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 598.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon