Tokad, s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01619-24/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-01619/2015-ERU zahájené dne 19. února 2015 z moci úřední podle ust. § 46 správního řádu s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie, když jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311218961 a licence na rozvod tepelné energie č. 321218962 v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách v cenové lokalitě „Klášterní Dvůr, Rajhrad" uplatnil ve výsledné ceně tepelné energie náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné: dle ustanovení bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie, když do kalkulace výsledné ceny tepelné energie za rok 2011 pro úroveň předání tepelné energie ze zdroje tepelné energie uplatnil v položce „Nájem" náklad o 258 145 Kč bez DPH vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu podle bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí 2011, a dle ustanovení bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, když do kalkulace výsledné ceny tepelné energie za rok 2012 pro úroveň předání tepelné energie ze zdroje tepelné energie uplatnil v položce „Nájem" náklad o 210 403 Kč bez DPH vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu podle bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí 2012, a pro úroveň předání tepelné energie z předávací stanice uplatnil v položce „Nájem" náklad o 73 726 Kč bez DPH vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu podle bodu (2.3.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí 2012,  s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Tokad, s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 28549121

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.58 MB

Obsah

Sdílejte