TM Stav, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 02430-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vsetín, v ulici Štěpánská, u budovy č. p. 1885, činnost, v jejímž důsledku došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Spoelčnost TM Stav, spol. s r.o., se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO: 48399477

Datum nabytí právní moci: 25. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.01 MB

Obsah

Sdílejte