TM Stav, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01906-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vizovice, u nemovitosti č. 1126 zemní práce v souvislosti se stavbou „Silnice I/69 Vizovice ul. Chrastěšovská", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a dále dne 7. července 2016 prostřednictvím zemního stroje v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Vsetín, ulice Sušilova, u nemovitosti č. p. 1329 činnost v souvislosti se stavbou „Úpravy koncových ploch napojení Kolonie, Vsetín", při které došlo k poškození nízkotlakého plynovodu lPE DN 25, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TM Stav, spol. s r.o., se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO: 48399477

Datum nabytí právní moci: 9. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 781.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon