TLAK SMOLÍK s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06172-9/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jezeřany – Maršovice u domu č. p. 153 zemní práce v souvislosti s realizací stavby vodního díla „Splašková kanalizace, Jezeřany - Maršovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TLAK SMOLÍK s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3, IČ: 255 10 509

Datum nabytí právní moci: 27. 4. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 679.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon