THERMAL TREND spol. s r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti na svůj náklad upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci měřicího nařízení

Číslo jednací: 00163-11/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. q) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 71 odst. 4 energetického zákona neupravil v přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem distribuční soustavy, tj. do dne 30. září 2017 odběrné místo pro instalaci nového měřícího zařízení v souladu se smlouvou o připojení k distribuční soustavě.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost THERMAL TREND spol. s r.o., se sídlem č. p. 271, 691 68 Starovičky, IČO: 63490455

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon