TEZA Domažlice, s. r. o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 11129-6/2019-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v cenové lokalitě prostřednictvím faktur požadoval po svých tehdejších odběratelích výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

TEZA Domažlice, s. r. o., se sídlem Zahradní 542, 344 01 Domažlice, IČO: 48360236

Datum nabytí právní moci: 11.8.2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon