TES VSETÍN s.r.o. – rozhodnutí k nepředávání potřebných údajů

Číslo jednací: 06205-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že devíti dílčími útoky uskutečněnými v období od 16. února 2016 do 16. října 2016 jakožto držitel licence na distribuci elektřiny nepředával za měsíce leden 2016 až září 2016 do informačního systému operátora trhu prostřednictvím výkazu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, potřebné údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu za období leden 2016 až září 2016, dopustil spáchání pokračujícího správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TES VSETÍN s.r.o., se sídlem Jiráskova 691, 755 01 Vsetín, IČO: 24815276

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 493.97 KB

Obsah

Sdílejte