Číslo jednací: 09630-5/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 16. července 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Hradecká v Brně pojezd zemního stroje po staveništi v přímé souvislosti s realizací části stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" (konkrétně pak stavebního objektu C 812 Terénní úpravy – Hradecká východ), kdy vlivem terénní nerovnosti došlo k naklonění zemního stroje (pásového rypadla) a při reflexivním manévru došlo lžící rypadla k poškození středotlakého plynovodu PE d 315, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TERRABAU, s.r.o., se sídlem Vodařská 7, 619 00 Brno, IČ: 26244411
Datum nabytí právní moci: 12. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 800.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon