Číslo jednací: 03857-6/2011-ERU

Účastník řízení dne 13. září 2010 při rekonstrukci opěrné zdi v ulici Markova, v obci Turnov, v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení prováděl zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém za pomoci strojní mechanizace (úhlová bruska) poškodil středotlaký plynovod PE dimenze DN 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TERMIL s.r.o., se sídlem V Nivách 2244/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25490885

Datum nabytí právní moci: 27. 9. 2012

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 334.73 KB

Obsah

Sdílejte