Tereos TTD, a.s. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 06500-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., nebyly provedeny podle ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky, a dále neobsahovaly podle ust. § 14 odst. 2 písm. d) Vyhlášky výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh.

Informace o účastníkovi řízení:

Tereos TTD, a.s. se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČO: 16193741

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 275.21 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon