Vykazování

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, stanovuje pravidla pro sestavování regulačních výkazů včetně jejich vzorů. Pro držitele licence na činnost číslo 31 (výroba tepelné energie) nebo 32 (rozvod tepelné energie) jsou podle vyhlášky o regulačním výkaznictví v nejbližší době určeny tyto výkazy:

  • 31, 32-CLa) Výkaz cenové lokality (část a), 31, 32-CLb) Výkaz cenové lokality (část b), 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, termín předložení do 30. dubna 2019 (jedná se o výsledné hodnoty za rok 2018).

Tyto výkazy jsou povinné pro držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2,5 mil. Kč (§ 20 odst. 6 energetického zákona).

Pro elektronické vyplňování výkazů je nutné mít nejdříve nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (viz níže uvedený odkaz).
Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

 

Software pro vyplňování výkazů, dokumentace:

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)

 

Vzory výkazů za rok 2018

Informace pro držitele licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie k vykazování za rok 2018 (PDF, 60 kB)

Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 81 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-CL a), b) (PDF, 150 kB)
Pokyny k vyplnění výkazu 31, 32-AP (PDF, 109 kB) 
Kontrolní ukazatele výkazu 31, 32-CL a) (PDF, 115 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkaz výsledných cen tepelné energie 2018

Výkaz výsledných cen tepelné energie a technických parametrů za rok 2018 je určen držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie nepřesáhl 2 500 000,- Kč (bez DPH) za rok 2018.

Vzor výkazu za rok 2018:

Pokyny k vyplnění výkazu výsledných cen (PDF, 135 kB)
Obecné pokyny k vyplňování elektronických výkazů (PDF, 78 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2016, vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona pro držitele licencí na rozvod tepelné energie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------