Teplo Vratimov, spol. s r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Datum

Číslo jednací: 11154-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 6 přestupků a 7 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na  výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f)  v  návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Teplo Vratimov, spol. s r.o., se sídlem Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov, IČO: 62302094

Datum nabytí právní moci: 11. 12.2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte