TEPLO Votice, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny tepelné energie

Číslo jednací: 06696-14/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že sjednal a následně požadoval výslednou cenu tepelné energie za rok 2011 v cenové lokalitě „Votice", jejíž kalkulace nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, konkrétně byla v rozporu s

-           ust. bodu (3.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie (dále jen „cenové rozhodnutí"), tím, že ač byla s odběrateli sjednána vícesložková cena tepelné energie, nebyla proměnná složka této ceny tepelné energie vztažena na jednotkové množství dodané tepelné energie a stálá složka této ceny vztažena na jednotku sjednaného tepelného výkonu,

-           ust. bodu (3.3) cenového rozhodnutí tím, že jím uplatňovaná stálá složka vícesložkové ceny tepelné energie nebyla stanovena do výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, neboť přesahovala výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku,

-           ust. bodu (3.5) cenového rozhodnutí tím, že nevyúčtoval složky vícesložkové ceny tepelné energie jednotlivým odběrným místům při jejich rozdělení dle ust. bodu (2.3) cenového rozhodnutí stejným a prokazatelným způsobem,

a touto činností nedodržel závazný postup, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TEPLO Votice, s.r.o., se sídlem Malé nám. 830, 259 01 Votice, IČO: 25703757

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon