TEPLO Vejprty s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 05480-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

TEPLO Vejprty s.r.o., se sídlem Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČO: 25475428

Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 279.88 KB

Obsah

Sdílejte